Diensten

Tekenen

VOORSTUDIE Inwinnen van alle nodige inlichtingen omtrent de bouwgrond. Adviesaanvragen bij overheden
VOORONTWERP Grondplannen en gevels op schaal 1/50, volgens voorbespreking met de bouwheer
ONTWERP Alle besprekingen en planaanpassingen tot het definitief ontwerp
AANVRAAGPLAN Uitgewerkte grondplannen, gevels, doorsneden, rioleringsplan, fundering, inplantingsplan, terreinprofielen,...
DOSSIERINDIENING De invoering van alle nodige dossierstukken voor digitale indiening op het Omgevingsloket

Proza en rekenen

MEETSTAAT
Een gedetailleerde berekening van hoeveelheden voor alle voorziene bouwmaterialen + een samenvattende lijst van materialen en werkzaamheden
De meetstaat is het basisdocument voor de aanbesteding
RAMING Ruwbouw : een berekende raming met gemiddelde eenheidsprijzen
Afwerking : een forfaitaire raming per afwerkingspost voor een gemiddelde afwerking.
LASTENBOEK Deel 1 : Het algemeen bestek : de contractuele aannemingsvoorwaarden
Deel 2 : Het bijzonder beschrijvend bestek : technische beschrijving van alle voorziene ruwbouwmaterialen en werken voor winddichte ruwbouw
Optionele aanvullingen : beschrijvingen van technieken en afwerkingen 
AANBESTEDING Prijsvraag aan een 5-tal geselecteerde aannemers op basis van het aanbestedingsdossier, nl. : uitvoeringsplannen, stabiliteitsplannen, detailmeting, meetstaat en inschrijvingsformulier.
TOEWIJZING Nazicht offertes. Toewijzing van de opdracht(-en) in samenspraak met de bouwheer. Het opstellen van het aannemingscontract

Controle op de uitvoering

AANSTELLINGEN De aanstelling van andere bouwpartners : veiligheidsco√∂rdinator (VCU), EPB-verslaggever, ventilatie-verslaggever,... 
AS BUILT-PLAN De plannen worden continu aangevuld en verfijnd (detailtekeningen, bouwknopen,...) Na uitvoering bekomt de opdrachtgever en de VCU as built-plannen
WERFCONTROLE Bij belangrijke uitvoeringen en wanneer de bouwheer, de aannemer of andere bouwpartners erom verzoeken.  Gemiddeld 2x per week
WERFVERSLAGEN Van werfvergaderingen met bouwpartners en telkens er niet-voorziene situaties zich voordoen
OPLEVERING De algemene keuring na volledige uitvoering van de hoofdaanneming + nazicht rekeningen