Diensten

Tekenen

VOORSTUDIE Inwinnen van alle nodige inlichtingen omtrent de bouwgrond.
VOORONTWERP Grondplannen en gevels op schaal 1/50, volgens wensen en budget.
ONTWERP Alle aanpassingen tot het definitief ontwerp.
BOUWAANVRAAG Uitgewerkte plannen op schaal 1/50, met o.a. doorsneden, riolering, fundering, e.d. en details van de bouwknopen.
DOSSIER Alle nodige documenten en formaliteiten: aanvraagformulieren, attesten van de Orde van Architecten, foto's, beroepsverzekering, e.d.

Proza en rekenen

MEETSTAAT
gebaseerd op de gedetailleerde berekening van hoeveelheden van voorziene materialen en werkzaamheden.
De meetstaat is het basisdocument voor de aanbesteding.
RAMING voor de ruwbouw : een ingevulde meetstaat met gemiddelde eenheidsprijzen.
voor de afwerking : forfaitaire bedragen per afwerkingspost voor een gemiddelde afwerking.
LASTENBOEK Deel 1 : Het algemeen bestek : contractuele clausules met betalingsmodaliteiten en afspraken.
Deel 2 : Het bijzonder beschrijvend bestek : technische beschrijving van alle voorziene materialen en werken.

Controle op de uitvoering

AANBESTEDING Uitgeven van het aanbestedingsdossier (plannen, detailmeting, meetstaat, lastenboek en inschrijvingsformulier) aan een 5-tal geselecteerde aannemers, in overleg met de bouwheer.
TOEWIJZING Voorafgaande prijsvergelijking in overleg met de bouwheer; het toewijzen van het werk in samenspraak met de bouwheer; het opstellen van het aannemingscontract.
WERFCONTROLE Bij belangrijke uitvoeringen en wanneer de bouwheer, de aannemer of andere bouwpartners erom verzoeken. Gemiddeld 2x per week.
WERFVERSLAGEN Van werfvergaderingen met bouwpartners en telkens er niet-voorziene situaties zich voordoen.
OPLEVERING De algemene keuring na volledige uitvoering van de hoofdaanneming + nazicht rekeningen.